FeederFishing.lt Youtube
FeederFishing.lt Pinterest
Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 01 Jul 2019 08:55 #11482

 • rimas
 • rimas's Avatar
 • OFFLINE
 • Administratorius
 • Posts: 3265
 • Thank you received: 1935
MavertaureFederfishingplakatas20190621.jpg
Nuo sėkmės iki pralaimėjimo vienas žingsnis , o nuo pralaimėjimo iki sėkmės ilgas kelias ...
The administrator has disabled public write access.

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 01 Jul 2019 08:56 #11483

 • rimas
 • rimas's Avatar
 • OFFLINE
 • Administratorius
 • Posts: 3265
 • Thank you received: 1935
LIETUVOS B LYGOS 2019 m. VARŽYBŲ NUOSTATAI
BENDROSIOS NUOSTATOS1.1 Lietuvos B lygos varžybas organizuoja FeederFishing klubas.

1.2. Pagrindiniai varžybų tikslai: populiarinti žūklę dugnine meškere, plėtoti žūklės mėgėjų ir sportininkų bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdyti šio žūklės būdo būsimus sportininkus, galinčius dalyvauti Lietuvos dugninės meškerės čempionate.


VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

2.1. Varžybų organizatorius yra klubaS FeederFishing.
2.2. Organizatoriai yra atsakingi už varžybų starto, vietos parinkimą ir paskelbimą, starto mokesčio surinkimą ir jo administravimą, varžybų dalyvių registravimą, etapo dienotvarkės paskelbimą, tvarkos ir saugos reikalavimų laikymosi kontrolę varžybų metu, varžybų taisyklių laikymąsi, laimikių svėrimą ir rezultatų fiksavimą bei paskelbimą, apdovanojimų ir prizų parengimą ir įteikimą, rezultatų paskelbimą.
2.3. Varžybose dalyvaujantys organizatoriai skiria teisėjų komandą ,kuri nagrinėja dalyvių skundus ir apeliacijas. Teisėjai gali taikyti sankcijas MŽT arba šių nuostatų pažeidėjams.
2.4. Varžybose gali dalyvauti visi pilnamečiai žvejai mėgėjai ir nepilnamečiai žvejai mėgėjai nuo 16 m. ( su savimi turintys asmens tapatybę įrodantį dokumentą) , jei kartu dalyvauja vienas iš tėvų ar globėjas, sumokėję starto mokestį.
2.4a. Varžybose negali dalyvauti žvejai sportininkai, dalyvavę Lietuvos dugninės meškerės čempionate. Išskyrus tuos, kurie padarė metų laiko pertrauką ir neturi einamuoju metu reitingo, arba galutiniam sezono reitinge užėmė 40 ir žemesnę vietą, šiems sportininkams daroma išimtis, gali dalyvauti B lygos varžybose.
2.5. Varžybos vykdomas asmeninėje ir komandinėje įskaitoje.
Komandą sudaro 3 sportininkai. Burtų traukime dalyvauja tik komandos kapitonas, kuris trauke sektorius visai komandai. Pries varžybas, registruojantis, kapitonas turi užregistruoti trenerį, kuris padės varžybų metu.
2.5a. Kiekvienas dalyvis ar komanda, atskiroms varžyboms gali registruoti vieną trenerį, bet treneris gali atstovauti keliems varžybų dalyviams, t.y tas pats treneris gali padėti keliems varžybų dalyviams. Trenerio registracija atliekama tik prieš etapo pradžią. Treneriais gali būti ir žvejai sportininkai .

2.6. Išankstinė dalyvių registracija vyksta elektroniniu paštu arba telefonu prieš kiekvienas varžybas. Registracija nutraukiama likus 6 dienoms iki varžybų pradžios. Registracijos tvarka ir kontaktinė informacija skelbiama išankstiniuose pranešimuose prieš kiekvienas varžybas. Bet kokie registracijos tvarkos pakeitimai įsigalioja tik paviešinus juos www.feederfishing.lt internetinėje svetainėje iki varžybų pradžios.

3.1. Starto mokestį sumoka visi prisiregistravę ir varžybose dalyvaujantys dalyviai.
Starto mokesčio dydis 2019m yra 20eur kiekvienam dalyviui.

3.2. Starto mokestis mokamas prieš dalyvių registraciją. Starto mokestį renka ir administruoja varžybų organizatoriai.

4.1. Varžybų laikas, vieta skelbiama likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui
iki konkrečių varžybų pradžios, paviešinant informaciją www.feederfishing.lt internetinėse svetainėse, bei pasinaudojant kitais informavimo šaltiniais.

4.2. Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų vietą ar laiką dėl oro sąlygų ar kitų
priežasčių, iš anksto apie tai informuojant.

4.3. Kiekvienų varžybų metu dalyviai varžosi vieną dieną burtų keliu ištrauktuose sektoriuose. Gaudoma du turus po 4valandas. Varžybos prasideda šeštadienį ir baigiasi tą pačią dieną.

4.4. Varžybų dienotvarkė :
6.00 -RENKAMES,REGISTRUOJAMES
7.00 -RIKIUOTE,BURTU TRAUKIMAS
7.30 -EJIMAS I SEKTORIUS
8.30 - PIRMO TURO PRADZIA
12.30- PIRMO TURO PABAIGA
12.30-13.30 PERTRAUKA
13.30 - EJIMAS I SEKTORIUS
14.30- ANTRO TURO PRADZIA
18.30 - VARZYBU PABAIGA
19.30 -APDOVANOJIMAI
4.5. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų dienotvarkę, iš anksto apie
tai informuodami dalyvius.
.
VARŽYBŲ TAISYKLĖS

5.1. Varžybų dalyviai, jų treneriai, teisėjai privalo laikytis MŽT ir šių nuostatų reikalavimų.
5.2a. Kiekvienam dalyviui pasiruošimui skiriama 60 min. Dalyvis, atvykęs į burtų keliu ištrauktą gaudymo sektorių vykdo paruošiamuosius darbus gaudymo zonoje. Po signalo “ jaukų ir masalų tikrinimas“ varžybų dalyviui draudžiama perduoti jaukus, masalus ar įrangą, išskyrus sulaužytas fiderio koto dalis. Perdavimas vyksta tik su teisėjo leidimu. Po jaukų ir masalų patikrinimo, bet koks jaukų ir masalų perdavimas dalyviui draudžiamas.
5.2b. Dalyviui privalu naudoti sietą (skiaurę) tokio ilgio, kad sieto dalis, esanti vandenyje , būtų ne trumpesnė nei 1,5m. Rekomenduojama ne trumpesnį kaip 3m.
5.3a. Tikrinamo jauko kiekis ( tikrinamas paruoštas, sudrėkintas ir persijotas, jaukas) skaičiuojamas kartu su gruntais, priedais ( kukurūzai, kanapės, aktyvatoriai, aromatizatoriai ir k.t.) ir neturi viršyti 12 litrų. Vienam turui. Papildomus gruntus, priedus draudžiama laikyti sektoriuje varžybų metu.
5.3b. Maksimalus leidžiamas masalų kiekis – 2,5 litro, iš kurių uodo trūklio lervos neturi viršyti 0,5 litro vienam turui.
5.3c. Bet kurį gyvulinės kilmės masalą, kabinamą ant kabliuko ar dedamą į jauką, rekomenduotina pateikti patikrinimui indelio gamintojo graduotuose indeliuose. Tuo atveju, kai dalyvis neturi tokiu indelių, teisėjas patikrina kiekius savo turimais graduotais indeliais.Jaukus patikrinimui rekomenduojama pateikti graduotuose kibiruose, kuriuose gradavimo padalos pažymėtos kibiro gamintojo. Tuo atveju, kai dalyvis neturi tokiu kibirų, teisėjas patikrina jaukų kiekį savo turimu graduotu kibiru.
5.4. Varžybų dalyviai privalo laikytis pagaunamos žuvies dydžio ir rūšies apribojimų reikalavimų, kurie nurodyti MŽT.
5.5. Jaukai ir masalai privalo būti natūralios kilmės. Dirbtiniai masalai (iš metalo, gumos, paralono ir pan.), imituojantys uodo trūklio, musės lervas, sliekus, negyvas žuveles, dirbtines museles ir k.t. yra draudžiami. Taip pat draudžiama naudoti skruzdžių kiaušinius, gyvas ar negyvas žuveles arba jų dalis, o taip pat masalus pagamintus iš žuvies ikrų ar varlių. Masalas turi būti pritvirtintas prie kabliuko perveriant jį.
5.6. Jei blogos oro sąlygos neleidžia pradėti varžybas, teisėjas gali nepradėti varžybų, o taip pat sustabdyti arba nutraukti varžybas.
5.7. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis echolotais. Dalyvis negali gauti fizinės pagalbos iš šalies,išskyrus žodinę pagalbą iš savo trenerio.
5.8. Žuvis yra įskaitoma, jei ji sugauta savo sektoriaus ribose ir kabliukas yra žuvies galvos srityje. Žuvis, sugauta kitokiu būdu ar už savo sektoriaus ribų, yra neįskaitoma ir ją privalu nedelsiant paleisti.
5.9a. Leidžiama naudotis tokiomis sistemomis: paternosteris, simetrinė ir asimetrinė kilpos, in-line.
5.9b. Gaudymas „method“ būdu – draudžiamas.
5.9c.Draudžiama naudotis elektriniais signalizatoriais ar pakabukais. Kibimo nustatymas fiksuojamas tik fiderio viršūnėlės pagalba.
6.0. Varžybų dalyviams atsarginių meškerių skaičius neribojamas. Tačiau jiems galima vienu metu žvejoti tiktai viena meškere su vienu kabliuku.
6.1. Varžybų dalyviui varžybų metu išeiti iš sektoriaus galima tik su teisėjo leidimu. Tuo metu sistema (kabliukas, šeryklėlė) negali būti vandenyje.
6.2. Varžybų dalyviams draudžiama gauti pagalbą iš šalies, taip pat traukiant žuvį.
6.3. Tik dalyvio treneriui galima užeiti į savo dalyvio sektorių. Teisėjai turi teisę įeiti į kiekvieno varžybų dalyvio sektorių.
6.4. Dalyviai, sulaukę pirmojo signalo, įeina į savo sektorių ir ruošia jaukus, savo įrangą. Visam pasiruošimui skiriama 60 min. Patikrinimas prasideda nuo pirmojo sektoriaus.
Draudžiama šerti ranka ar kita pagalbine įranga.Jaukinama tik šėryklėle. Po signalo „varžybų pabaiga“ jokia žuvis neįskaitoma, jei finišo signalo metu žuvis nebuvo visa iškelta iš vandens.
6.5. Kol neatvyko teisėjas sverti žuvies, visa žuvis laikoma siete, o sietas laikomas vandenyje.Dalyvis privalo dalyvauti tik savo žuvies svėrime, kontroliuoti svėrimo procedūrą ir pasirašyti žuvies svėrimo protokole su nurodytu sugautu žuvies kiekiu. Po to, kai svėrimo procedūra atlikta, protokolas pasirašytas, žuvis paleista, jokie protestai dėl žuvies svėrimo nepriimami.
6.7. Dalyvis gali palikti savo sektorių, tik po žuvies svėrimo ir paleidimo į vandenį.
6.8. Žuvies svėrimo metu sektoriuje gali būti : dalyvis, teisėjai ir dalyvio treneris.
6.9. Už šių nuostatų pažeidimą teisėjas gali paskirti pastabą. Varžybų dalyviui gavus trečią pastabą varžybų metu, jis bus šalinamas iš varžybų.


REZULTATŲ SKAIČIAVIMO IR VIETŲ NUSTATYMO TVARKA

7.1. Dalyvių užimtos vietos nustatomos pagal pagautos leistino dydžio žuvies svorį.
Gaudoma trijose zonose, kiekvienoje zonoje pagal pagautą žuvies svorį, sportininkai užima 1-2-3 ir.t.t vietas. Pasibaigus antram turui, dalyvis turi dviejų turų, užimtas vietas zonoje. Kuris per du turus surenka mažiausią baudos taškų skaičių, užima pirmą vietą asmeninėje įskaitoje. Surinkus vienodą sumą baudos taškų, laimi sugaudęs didesnį svorį.
Komandinė įskaita skaičiuojama – visiems trims komandos nariams, skaičiuojasi užimtos vietos savo zonose per abu turus. Surinkus kelioms komandoms vienodą baudos taškų sumą, laimi komanda kurios bendras svoris didesnis.

PRIZAI IR APDOVANOJIMAI

8.1. Prizai ir apdovanojimai yra teikiami pasibaigus varžyboms.
8.2. Prizus turnyro dalyviams gali steigti organizatoriai bei varžybų rėmėjai. 1-3 vietų laimėtojai asmeninėje įskaitoje yra apdovanojami taurėmis, atminimo medaliais bei rėmėjų prizais.
Komandinėje įskaitoje apdovanojamos komandos užėmusios 1-2-3 vietas. Kiekvienas komandos narys taurėmis.
Atskiras prizas „ Big fish“ yra steigiamas už didžiausią varžybų metu sugautą žuvį.


DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Bet kokie MŽT ir šių nuostatų pažeidimai varžybų metu nėra toleruojami. Dalyviai, akivaizdžiai ar piktybiškai pažeidę MŽT arba šiuos nuostatus, gali būti diskvalifikuojami iš turnyro.
9.2. Kiekvienas varžybų dalyvis yra atsakingas už savo veiksmus varžybų metu. Jis privalo laikytis visų saugaus elgesio taisyklių ir tai patvirtina savo parašu dalyvių registracijos protokole.
9.3. Varžybų dalyviams turų metu draudžiama vartoti alkoholį ir kitas svaiginančias medžiagas. Alkoholio ir kitų svaiginančių medžiagų vartojimas nebus toleruojamas.
9.4. Turnyro dalyviai privalo padėti vienas kitam nelaimės atveju.

Nuo sėkmės iki pralaimėjimo vienas žingsnis , o nuo pralaimėjimo iki sėkmės ilgas kelias ...
Nuo sėkmės iki pralaimėjimo vienas žingsnis , o nuo pralaimėjimo iki sėkmės ilgas kelias ...
Last Edit: 15 Jul 2019 19:37 by rimas.
The administrator has disabled public write access.

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 01 Jul 2019 09:19 #11485

 • AD
 • AD's Avatar
 • OFFLINE
 • Dalyvis
 • Posts: 29
 • Thank you received: 28
Geležinis Lydys-Maver
Vilius Bagdišanka
Ramūnas Savanevskis
Artūras Dūkšta

Geležinis Lydys-FishingArt
Darius Urbanavičius
Linas Paškevičius
Otonas Rutkauskas

Geležinis Lydys-VDE
Ruslanas Rybakovas
Tomas Dūkšta
Paulius Sabeckis

Geležinis Lydys-PVM
Mantas Simonavičius
Povilas Šareika
Vadimas Bogovecas
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: rimas

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 01 Jul 2019 09:43 #11486

 • Renatas
 • Renatas's Avatar
 • OFFLINE
 • Žvejys fanatas
 • Posts: 282
 • Thank you received: 97
Feederfishing-Baltijos Žvynas

1. Aivaras Babachinas
2. Ignas Briedaitis
3. Renatas Akunevičius

IDV Konstantinas Babachinas
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: rimas

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 01 Jul 2019 09:44 #11487

 • Raimis123
 • Raimis123's Avatar
 • OFFLINE
 • Dalyvis
 • Posts: 30
 • Thank you received: 6
Raimondas Baranovskis ( laisvas agentas :D )
zinoti nesveika, daug sveikiau manyti.
Last Edit: 01 Jul 2019 09:45 by Raimis123.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: rimas

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 01 Jul 2019 09:48 #11489

 • Furiousz
 • Furiousz's Avatar
 • OFFLINE
 • Naujokas
 • Posts: 15
 • Thank you received: 9
Feederfishing 3
Donatas Vaina
Šarūnas Balnaitis
Marius Pliopys
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: rimas

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 01 Jul 2019 09:52 #11490

 • Arnas
 • Arnas's Avatar
 • OFFLINE
 • Moderatorius
 • Posts: 228
 • Thank you received: 160
Feederfiching 2

Arnas Grikietis
Vidmantas Kaskevicius
Marius Puras
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: rimas

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 01 Jul 2019 11:22 #11495

 • Tomaspuras
 • Tomaspuras's Avatar
 • OFFLINE
 • Aktyvus dalyvis
 • Posts: 48
 • Thank you received: 25
Feederfishing
Gintare Makauskaite
Sarunas Zemaitaitis
Tomas Puras
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: rimas

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 01 Jul 2019 13:11 #11498

 • Pikeriuks
 • Pikeriuks's Avatar
 • OFFLINE
 • Žvejys fanatas
 • Posts: 316
 • Thank you received: 114
Browning Team Lietuva

Vadim Reznik
Jurij Šakirov
Rimantas Jazerskas
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: rimas

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 01 Jul 2019 17:30 #11504

 • arminas
 • arminas's Avatar
 • OFFLINE
 • Aktyvus dalyvis
 • Posts: 73
 • Thank you received: 40
Arminas Dambrauskas
Audrius Plevokas
Nerijus Varinauskas

Jaukas.lt
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: rimas

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 02 Jul 2019 06:08 #11527

 • Darius.L
 • Darius.L's Avatar
 • OFFLINE
 • Dalyvis
 • Posts: 35
 • Thank you received: 11
Žvejo kelias
Kestutis Gvergždys
Sergejus Solomatnikovas
Darius Laukys

Žvejo kelias-1
Mindaugas Vigelis
Gytis Valiunas
Paulius Grigaitis

Žvejo kelias-2
Remigijus Junevičius
Ramūnas Lukšas
Martynas Čirvinskas

Žvejo kelias-3
Žilvinas Lekavičius
Povilas Kanišauskas
Andrej Klimov
Last Edit: 02 Jul 2019 06:10 by Darius.L.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: rimas

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 03 Jul 2019 12:26 #11531

 • Gedasss
 • Gedasss's Avatar
 • OFFLINE
 • Naujokas
 • Posts: 12
 • Thank you received: 5
Gediminas Kemėras asmenune
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: rimas

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 03 Jul 2019 12:42 #11532

 • kulikauskas
 • kulikauskas's Avatar
 • OFFLINE
 • Naujokas
 • Posts: 10
 • Thank you received: 8
Renatas Kulikauskas asmenine
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: rimas

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 08 Jul 2019 22:24 #11551

 • Donatas
 • Donatas's Avatar
 • OFFLINE
 • Patyres žvejys
 • Posts: 102
 • Thank you received: 38
Donatas Paškauskas (asmenine)
The administrator has disabled public write access.

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 09 Jul 2019 10:16 #11553

 • Jurij
 • Jurij's Avatar
 • OFFLINE
 • Naujokas
 • Posts: 16
 • Thank you received: 9
Konstantin Tiunin IDV
The administrator has disabled public write access.

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 09 Jul 2019 10:32 #11554

 • zulikas
 • zulikas's Avatar
 • OFFLINE
 • Naujokas
 • Posts: 18
 • Thank you received: 7
Andrius Motiejauskas (asmeniskai) galiu jungtis i komanda
Last Edit: 09 Jul 2019 13:22 by zulikas.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: rimas

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 09 Jul 2019 14:32 #11557

 • rimas
 • rimas's Avatar
 • OFFLINE
 • Administratorius
 • Posts: 3265
 • Thank you received: 1935
1 Geležinis Lydys-Maver
Vilius Bagdišanka
Ramūnas Savanevskis
Artūras Dūkšta

2 Geležinis Lydys-FishingArt
Darius Urbanavičius
Linas Paškevičius
Otonas Rutkauskas

3 Geležinis Lydys-VDE
Ruslanas Rybakovas
Tomas Dūkšta
Paulius Sabeckis

4 Geležinis Lydys-PVM
Mantas Simonavičius
Povilas Šareika
Vadimas Bogovecas

5 Feederfishing-Baltijos Žvynas
1. Aivaras Babachinas
2. Ignas Briedaitis
3. Renatas Akunevičius

6 Feederfishing 3
Donatas Vaina
Šarūnas Balnaitis
Marius Pliopys

7 Feederfishing 2
Arnas Grikietis
Vidmantas Kaskevicius
Marius Puras

8 Feederfishing
Gintare Makauskaite
Sarunas Zemaitaitis
Tomas Puras

9 Browning Team Lietuva
Vadim Reznik
Jurij Šakirov
Rimantas Jazerskas

10 Jaukas.lt
Arminas Dambrauskas
Audrius Plevokas
Nerijus Varinauskas

11 Žvejo kelias
Kestutis Gvergždys
Sergejus Solomatnikovas
Darius Laukys

12 Žvejo kelias-1
Mindaugas Vigelis
Gytis Valiunas
Paulius Grigaitis

13 Žvejo kelias-2
Remigijus Junevičius
Ramūnas Lukšas
Martynas Čirvinskas

14 Žvejo kelias-3
Žilvinas Lekavičius
Povilas Kanišauskas
Andrej Klimov

15. Taparas - Žvejo Pasaulis
Ieška Paulius
Rolandas Micevicius
Liudas Zaikauskas
Amenininkai

1. Konstantinas Babachinas
2.Raimondas Baranovskis
3.Gediminas Kemėras
4.Renatas Kulikauskas
5.Donatas Paškauskas
6.Konstantin Tiunin
7.Andrius Motiejauskas
8 Almantas Skeiveris
9. Justas Rimkus
10.Simonas Treinys
11.Raimondas Mickevičius
12 Artūras Dubovikas
13 Dalius Malca
14 Anton Avgul
15.Aleksej Šeikin.
16.Simas Budrys
17 Edvrdas Skočinskij
18 Deividas Žukas
Nuo sėkmės iki pralaimėjimo vienas žingsnis , o nuo pralaimėjimo iki sėkmės ilgas kelias ...
Last Edit: 18 Jul 2019 11:37 by rimas.
The administrator has disabled public write access.

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 16 Jul 2019 18:06 #11575

 • rimas
 • rimas's Avatar
 • OFFLINE
 • Administratorius
 • Posts: 3265
 • Thank you received: 1935
Jei yra kas nezino, primenu, kad Birstone ir anr betonines krantines bus viena zona.
Nuo sėkmės iki pralaimėjimo vienas žingsnis , o nuo pralaimėjimo iki sėkmės ilgas kelias ...
The administrator has disabled public write access.

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 16 Jul 2019 21:07 #11576

 • Vilius
 • Vilius's Avatar
 • OFFLINE
 • Naujokas
 • Posts: 13
 • Thank you received: 4
Rimai, klausimas, o penktadienį jau bus galima daiktus per pievą nusivežti iki žvejybos vietos?
The administrator has disabled public write access.

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 16 Jul 2019 21:13 #11577

 • rimas
 • rimas's Avatar
 • OFFLINE
 • Administratorius
 • Posts: 3265
 • Thank you received: 1935
Vilius wrote:
Rimai, klausimas, o penktadienį jau bus galima daiktus per pievą nusivežti iki žvejybos vietos?

Leidime leista varzybu metu, bet vaziuokit ir sakykit, kad organizatoriai leido...
Tik issikrove isvarykit, nelaikykit ant pievos ;)
Ir dar labai svarbu, savivaldybe prase, kad jei is sieto paleidinesit, kad prie kranto negyvu zuvu nebutu, jei tokiu bus, meskit i zoles ar i srove, kad niekam akis nekliutu. Vietiniai nepraleis progos paskusti...
Nuo sėkmės iki pralaimėjimo vienas žingsnis , o nuo pralaimėjimo iki sėkmės ilgas kelias ...
The administrator has disabled public write access.

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 18 Jul 2019 19:30 #11579

 • rimas
 • rimas's Avatar
 • OFFLINE
 • Administratorius
 • Posts: 3265
 • Thank you received: 1935
Nakvyne, rykiuote ir burtu traukimas pirmam turui, bus pievoje priesais betonine krantine :
www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=501477;6052...tor_2_5d,stops,zebra
Nuo sėkmės iki pralaimėjimo vienas žingsnis , o nuo pralaimėjimo iki sėkmės ilgas kelias ...
The administrator has disabled public write access.

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 19 Jul 2019 14:55 #11581

 • kulikauskas
 • kulikauskas's Avatar
 • OFFLINE
 • Naujokas
 • Posts: 10
 • Thank you received: 8
Renatas Kulilauskas negalesiu dalyvauti rytojaus varzybose.
The administrator has disabled public write access.

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 21 Jul 2019 10:47 #11591

 • rimas
 • rimas's Avatar
 • OFFLINE
 • Administratorius
 • Posts: 3265
 • Thank you received: 1935
ŽVEJO KULTAS TAURES ASMENINIAI REZULTATAI :


komandiniai1.jpgkomandiniai2.jpg
Nuo sėkmės iki pralaimėjimo vienas žingsnis , o nuo pralaimėjimo iki sėkmės ilgas kelias ...
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: zulikas, Renatas, Tomaspuras

ZVEJO KULTAS TAURE 2019 B LYGOS 3 ETAPAS BIRSTONAS 21 Jul 2019 11:06 #11592

 • rimas
 • rimas's Avatar
 • OFFLINE
 • Administratorius
 • Posts: 3265
 • Thank you received: 1935
ŽVEJO KULTAS TAURĖS KOMANDINĖ ĮSKAITA :1VIETAFEEDERFISHING-1.jpg
Nuo sėkmės iki pralaimėjimo vienas žingsnis , o nuo pralaimėjimo iki sėkmės ilgas kelias ...
Last Edit: 21 Jul 2019 15:28 by rimas.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Tomaspuras