FeederFishing.lt Youtube
FeederFishing.lt Pinterest
Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
 • Page:
 • 1
 • 2

TOPIC: Genlog Taurė 2018-2 B lygos etapas Bubliai

2 B lygos etapas Bubliai 30 May 2018 11:31 #9579

 • arminas
 • arminas's Avatar
 • OFFLINE
 • Aktyvus dalyvis
 • Posts: 73
 • Thank you received: 40
Benas Kviklys
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: rimas

2 B lygos etapas Bubliai 30 May 2018 19:21 #9580

 • Edmundasluex
 • Edmundasluex's Avatar
 • OFFLINE
 • Naujokas
 • Posts: 7
 • Thank you received: 7
Edmundas Puplauskas
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: rimas

2 B lygos etapas Bubliai 02 Jun 2018 08:04 #9586

 • margintautas
 • margintautas's Avatar
 • OFFLINE
 • Naujokas
 • Posts: 18
 • Thank you received: 9
Po ilgų paieškų radau:
LIETUVOS FEEDERIO B LYGOS 2017 m. VARŽYBŲ NUOSTATAI
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Lietuvos feederio b lygos varžybas organizuoja Feeder Fishing Team klubaS.
1.2. Pagrindiniai varžybų tikslai: populiarinti žūklę dugnine meškere, plėtoti žūklės mėgėjų bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdyti šio žūklės būdo būsimus sportininkus, galinčius dalyvauti Lietuvos dugninės meškerės čempionate.
VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
2.1. Varžybų organizatoriai yra klubaS Feeder Fishing Team.
2.2. Organizatoriai yra atsakingi už varžybų starto vietos parinkimą ir paskelbimą, starto mokesčio surinkimą ir jo administravimą, varžybų dalyvių registravimą, etapo dienotvarkės paskelbimą, tvarkos ir saugos reikalavimų laikymosi kontrolę varžybų metu, varžybų taisyklių laikymąsi, laimikių svėrimą ir rezultatų fiksavimą bei paskelbimą, apdovanojimų ir prizų parengimą ir įteikimą, rezultatų paskelbimą.
2.3. Varžybose dalyvaujantys organizatoriai skiria teisėjų komandą ,kuri nagrinėja dalyvių skundus ir apeliacijas. Teisėjai gali taikyti sankcijas MŽT arba šių nuostatų pažeidėjams.
2.4. Varžybose gali dalyvauti visi pilnamečiai žvejai mėgėjai ir nepilnamečiai žvejai mėgėjai nuo 16 m. ( su savimi turintys asmens tapatybę įrodantį dokumentą) , jei kartu dalyvauja vienas iš tėvų ar globėjas, sumokėję starto mokestį.
2.4a. Varžybose negali dalyvauti žvejai sportininkai, dalyvavę Lietuvos dugninės meškerės čempionate.
2.5. Varžybos vykdomas asmeninėje įskaitoje.
2.5a. Kiekvienas dalyvis, atskiroms varžyboms gali registruoti vieną trenerį, bet treneris gali atstovauti keliems varžybų dalyviams, t.y tas pats treneris gali padėti keliems varžybų dalyviams. Trenerio registracija atliekama tik prieš etapo pradžią. Treneriais gali būti ir žvejai sportininkai .
2.6. Išankstinė dalyvių registracija vyksta elektroniniu paštu arba telefonu prieš kiekvienas varžybas. Registracija nutraukiama likus 6 dienoms iki varžybų pradžios. Registracijos tvarka ir kontaktinė informacija skelbiama išankstiniuose pranešimuose prieš kiekvienas varžybas. Bet kokie registracijos tvarkos pakeitimai įsigalioja tik paviešinus juos organizatorių internetinėse svetainėse iki varžybų pradžios.
3.1. Starto mokestį sumoka visi prisiregistravę ir varžybose dalyvaujantys dalyviai.
Starto mokesčio dydis atskiram etapui nurodomas išankstiniame skelbime apie
būsimą konkretų etapą.
3.2. Starto mokestis mokamas prieš dalyvių registraciją. Starto mokestį renka ir administruoja varžybų organizatoriai.
4.1. Varžybų laikas skelbiamas likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui
iki konkrečių varžybų pradžios, organizatorių internetinėse svetainėse, bei pasinaudojant kitais informavimo šaltiniais.
4.2. Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų vietą ar laiką dėl oro sąlygų ar kitų
priežasčių, iš anksto apie tai informuojant.
4.3. Kiekvienų varžybų metu dalyviai varžosi vieną dieną burtų keliu ištrauktuose sektoriuose. Gaudymo trukmė vieno turo – 4 valandos. Varžybos prasideda šeštadienį ir baigiasi tą pačią dieną.
4.4. Varžybų dienotvarkė:
6.00 -RENKAMES,REGISTRUOJAMES
7.00 -RIKIUOTE,BURTU TRAUKIMAS
7.30 -EJIMAS I SEKTORIUS
8.30 - PIRMO TURO PRADZIA
12.30- PIRMO TURO PABAIGA
12.30-13.30 PERTRAUKA
13.30 - EJIMAS I SEKTORIUS
14.30- ANTRO TURO PRADZIA
18.30 - VARZYBU PABAIGA
19.30 -APDOVANOJIMAI
4.5. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų dienotvarkę, iš anksto apie
tai informuodami dalyvius.
. VARŽYBŲ TAISYKLĖS
5.1. Varžybų dalyviai, jų treneriai, teisėjai privalo laikytis MŽT ir šių nuostatų reikalavimų.
5.2a. Kiekvienam dalyviui pasiruošimui skiriama 60 min, kiekvienam turui. Dalyvis, atvykęs į burtų keliu ištrauktą gaudymo sektorių vykdo paruošiamuosius darbus gaudymo zonoje. Po signalo “ jaukų ir masalų tikrinimas“ svaržybų dalyviui draudžiama perduoti jaukus, masalus ar įrangą, išskyrus sulaužytas fiderio koto dalis. Perdavimas vyksta tik su teisėjo leidimu. Po jaukų ir masalų patikrinimo, bet koks jaukų ir masalų perdavimas dalyviui draudžiamas.
5.2b. Dalyviui privalu naudotį sietą (skiaurę) tokio ilgio, kad sieto dalis, esanti vandenyje , būtų ne trumpesnė nei 1,5m.
5.3a. Tikrinamo jauko kiekis ( tikrinamas paruoštas, sudrėkintas ir persijotas, jaukas) skaičiuojamas kartu su gruntais, priedais ( kukurūzai, kanapės, aktyvatoriai, aromatizatoriai ir k.t.) ir neturi viršyti 12 litrų. Papildomus gruntus, priedus draudžiama laikyti sektoriuje varžybų metu.
5.3b. Maksimalus leidžiamas masalų kiekis – 2,5 litro, iš kurių uodo trūklio lervos neturi viršyti 0,5 litro.
5.3c. Bet kurį gyvulinės kilmės masalą, kabinamą ant kabliuko ar dedamą į jauką, rekomenduotina pateikti patikrinimui indelio gamintojo graduotuose indeliuose. Tuo atveju, kai dalyvis neturi tokiu indelių, teisėjas patikrina kiekius savo turimais graduotais indeliais.Jaukus patikrinimui rekomenduojama pateikti graduotuose kibiruose, kuriuose gradavimo padalos pažymėtos kibiro gamintojo. Tuo atveju, kai dalyvis neturi tokiu kibirų, teisėjas patikrina jaukų kiekį savo turimu graduotu kibiru.
5.4. Varžybų dalyviai privalo laikytis pagaunamos žuvies dydžio ir rūšies apribojimų reikalavimų, kurie nurodyti MŽT.
5.5. Jaukai ir masalai privalo būti natūralios kilmės. Dirbtiniai masalai (iš metalo, gumos, paralono ir pan.), imituojantys uodo trūklio, musės lervas, sliekus, negyvas žuveles, dirbtines museles ir k.t. yra draudžiami. Taip pat draudžiama naudoti skruzdžių kiaušinius, gyvas ar negyvas žuveles arba jų dalis, o taip pat masalus pagamintus iš žuvies ikrų ar varlių. Masalas turi būti pritvirtintas prie kabliuko perveriant jį.
5.6. Jei blogos oro sąlygos neleidžia pradėti varžybas, teisėjas gali nepradėti varžybų, o taip pat sustabdyti arba nutraukti varžybas.
5.7. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis echolotais. Dalyvis negali gauti fizinės pagalbos iš šalies,išskyrus žodinę pagalbą iš savo trenerio.
5.8. Žuvis yra įskaitoma, jei ji sugauta savo sektoriaus ribose .Žuvis, sugauta už sektoriaus ribų, yra neįskaitoma ir ją privalu nedelsiant paleisti.
5.9a. Leidžiama naudotis tokiomis sistemomis: paternosteris, simetrinė ir asimetrinė kilpos, in-line.
5.9b. Gaudymas „method“ būdu – draudžiamas.
5.9c.Draudžiama naudotis elektriniais signalizatoriais ar pakabukais. Kibimo nustatymas fiksuojamas tik fiderio viršūnėlės pagalba.
6.0. Varžybų dalyviams atsarginių meškerių skaičius neribojamas. Tačiau jiems galima vienu metu žvejoti tiktai viena meškere su vienu kabliuku.
6.1. Varžybų dalyviui varžybų metu išeiti iš sektoriaus galima tik su teisėjo leidimu. Tuo metu sistema (kabliukas, šeryklėlė) negali būti vandenyje.
6.2. Varžybų dalyviams draudžiama gauti pagalbą iš šalies, taip pat traukiant žuvį.
6.3. Tik dalyvio treneriui galima užeiti į savo dalyvio sektorių. Teisėjai turi teisę įeiti į kiekvieno varžybų dalyvio sektorių.
6.4. Dalyviai, sulaukę pirmojo signalo, įeina į savo sektorių ir ruošia jaukus, savo įrangą. Vieno turo pasiruošimui skiriama 60 min. Patikrinimas prasideda nuo pirmojo sektoriaus. Draudžiama šerti ranka ar kita pagalbine įranga.Jaukinama tik šėryklėle. Po signalo „varžybų pabaiga“ jokia žuvis neįskaitoma, jei finišo signalo metu žuvis nebuvo visa iškelta iš vandens.
6.5. Kol neatvyko teisėjas sverti žuvies, visa žuvis laikoma siete, o sietas laikomas vandenyje.Dalyvis privalo dalyvauti tik savo žuvies svėrime, kontroliuoti svėrimo procedūrą ir pasirašyti žuvies svėrimo protokole su nurodytu sugautu žuvies kiekiu. Po to, kai svėrimo procedūra atlikta, protokolas pasirašytas, žuvis paleista, jokie protestai dėl žuvies svėrimo nepriimami.
6.7. Dalyvis gali palikti savo sektorių, tik po žuvies svėrimo ir paleidimo į vandenį.
6.8. Žuvies svėrimo metu sektoriuje gali būti : dalyvis, teisėjai ir dalyvio treneris.
6.9. Už šių nuostatų pažeidimą teisėjas gali paskirti pastabą. Varžybų dalyviui gavus trečią pastabą varžybų metu, jis bus šalinamas iš varžybų.

REZULTATŲ SKAIČIAVIMO IR VIETŲ NUSTATYMO TVARKA
7.1. Dalyvių užimtos vietos nustatomos pagal dviejų turų rezultatą. Skaičiuojamos per du turus, užimtos sportininko vietos, (toliau baudos taškai). Pvz- b lygos sportininkas pirmą turą sugavo 6kg ir tarp visų asmeninėje įskaitoje liko 5, antro turo metu sugavo 3kg ir tarp visų asmeninėje įskaitoje liko 14. Galutinį rezultatą skaičiuojant, šis sportininkas turi 19baudos taškų, surinkus vienodą baudos taškų kiekį, aukštesnę poziciją užima sportininkas surinkęs didesnį svorį.
Atitinkamai pagal surinktus baudos taškus yra skiriamos vietos kitiems dalyviams.
PRIZAI IR APDOVANOJIMAI
8.1. Prizai ir apdovanojimai yra teikiami pasibaigus varžyboms.
8.2. Prizus turnyro dalyviams gali steigti organizatoriai bei varžybų rėmėjai. 1-3 vietų laimėtojai asmeninėje įskaitoje yra apdovanojami taurėmis, atminimo medaliais bei rėmėjų prizais.
Atskiras prizas „ Big fish“ yra steigiamas už didžiausią varžybų metu sugautą žuvį.

DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
9.1. Bet kokie MŽT ir šių nuostatų pažeidimai varžybų metu nėra toleruojami. Dalyviai, akivaizdžiai ar piktybiškai pažeidę MŽT arba šiuos nuostatus, gali būti diskvalifikuojami iš turnyro.
9.2. Kiekvienas varžybų dalyvis yra atsakingas už savo veiksmus varžybų metu. Jis privalo laikytis visų saugaus elgesio taisyklių ir tai patvirtina savo parašu dalyvių registracijos protokole.
9.3. Varžybų dalyviams turų metu draudžiama vartoti alkoholį ir kitas svaiginančias medžiagas. Alkoholio ir kitų svaiginančių medžiagų vartojimas nebus toleruojamas.
9.4. Turnyro dalyviai privalo padėti vienas kitam nelaimės atveju.
The administrator has disabled public write access.

2 B lygos etapas Bubliai 02 Jun 2018 08:21 #9587

Paulius Sabeckis
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: rimas

2 B lygos etapas Bubliai 03 Jun 2018 20:56 #9598

 • Edmundasluex
 • Edmundasluex's Avatar
 • OFFLINE
 • Naujokas
 • Posts: 7
 • Thank you received: 7
Dovydas Mišeikis
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: rimas

2 B lygos etapas Bubliai 03 Jun 2018 21:50 #9600

 • Stas
 • Stas's Avatar
 • OFFLINE
 • Dalyvis
 • Posts: 39
 • Thank you received: 8
kurioje pakrantes vietoje bus varzybos?
The administrator has disabled public write access.

2 B lygos etapas Bubliai 03 Jun 2018 22:06 #9601

 • rimas
 • rimas's Avatar
 • OFFLINE
 • Administratorius
 • Posts: 3265
 • Thank you received: 1935
Nuo sėkmės iki pralaimėjimo vienas žingsnis , o nuo pralaimėjimo iki sėkmės ilgas kelias ...
Last Edit: 03 Jun 2018 22:07 by rimas.
The administrator has disabled public write access.

2 B lygos etapas Bubliai 26 Jun 2018 17:33 #9709

 • Egidijus
 • Egidijus's Avatar
 • OFFLINE
 • Dalyvis
 • Posts: 38
 • Thank you received: 8
Sveiki. Vyrai gal kas gali su gyvais padėti irBublius gyvų atvežti ?
The administrator has disabled public write access.

2 B lygos etapas Bubliai 26 Jun 2018 17:37 #9710

Egidijau Galime 860988827
Last Edit: 26 Jun 2018 17:39 by Auksinis karšis.
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: Egidijus

2 B lygos etapas Bubliai 26 Jun 2018 20:27 #9713

 • darencas
 • darencas's Avatar
 • OFFLINE
 • Žvejys fanatas
 • Posts: 246
 • Thank you received: 121
Mindaugas Jarackas , Darius Miklusis uzrasykit trenerius Mantas Juknevicius ir Kazimieras Seselgis klubas Zvejo Tribuna
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: MJ

2 B lygos etapas Bubliai 27 Jun 2018 22:09 #9714

 • Stas
 • Stas's Avatar
 • OFFLINE
 • Dalyvis
 • Posts: 39
 • Thank you received: 8
nepavyks sudalyvauti man. Išbrauk Rimai 24poz. Stasys Viskontas
The administrator has disabled public write access.
The following user(s) said Thank You: rimas

2 B lygos etapas Bubliai 29 Jun 2018 11:29 #9719

 • Nordas
 • Nordas's Avatar
 • OFFLINE
 • Naujokas
 • Posts: 3
 • Thank you received: 1
Man taip pat del asmeniniu priezasciu neiseina sudalyvauti. Isbraukite Giedrius Nordas, sarase 5 nr.
The administrator has disabled public write access.

2 B lygos etapas Bubliai 11 Jul 2018 18:04 #9797

 • Audrius
 • Audrius's Avatar
 • OFFLINE
 • Dalyvis
 • Posts: 30
 • Thank you received: 9
Gal jau rezultatus butu galima suzinoti? :)
The administrator has disabled public write access.

2 B lygos etapas Bubliai 18 Jul 2018 22:07 #9831

 • rimas
 • rimas's Avatar
 • OFFLINE
 • Administratorius
 • Posts: 3265
 • Thank you received: 1935
Konstantinas-Babachinas-D.jpg
Nuo sėkmės iki pralaimėjimo vienas žingsnis , o nuo pralaimėjimo iki sėkmės ilgas kelias ...
The administrator has disabled public write access.
 • Page:
 • 1
 • 2